Počela besplatna obuka mentora praktične nastave za predstavnike privrednih društava


PKRS u saradnji sa PPK Bijeljina, od 14. do 16. decembra u Bijeljini organizuje besplatnu obuku mentora praktične nastave za predstavnike privrednih društava, sa ciljem sticanja pedagoških kompetencija i vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi.

14.12.2021.

Privredna komora  Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina organizuje besplatnu obuku mentora praktične nastave za predstavnike privrednih društava. Obuka mentora se održava u periodu od 14. do 16. decembra 2021. godine u sali hotela Drina u Bijeljini, u terminu od 08.00 do 16.00 časova. Cilj obuke mentora praktične nastave je sticanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi.

Privredna komora Republike Srpske je zadužena da sprovodi obuke mentora u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik 92/20), koji je stupio na snagu 26.09.2020. godine. Obuke se realizuju u okviru projekta „Jačanje koordinacijske uloge Privredne komore Republike Srpske u procesu unapređenja srednjeg obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada“ koji Komora Srpske provodi uz podršku Fondacije Helvetas Moja Budućnost i projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ kojeg provodi GIZ.

Mentori su lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca, a zadužena su za realizaciju praktične nastave u privrednom društvu. Cilj obuke mentora praktične nastave je sticanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi.
Obuka mentora praktične nastave se izvodi po Programu obuke mentora za praktičnu nastavu koji je razvio Republički pedagoški zavod u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i traje 40 sati, odnosno 24 sata teorijske obuke i 16 sati praktičnog samostalnog rada. Nakon toga mentori polažu ispit i dobijaju uvjerenja o stečenim pedagoškim znanjima u smislu bolje organizacije i načina provođenja praktične nastave. Mentori su  ključna karika kada je riječ o izvođenju praktične nastave jer su oni zaduženi da ovaj vid nastave bude realizovan na adekvatan način.

Treneri na obuci su Vesna Jevtić i Jovanka Glišić.

Obuci prisustvuju predstavnici Područne privredne komore Bijeljina, Privredne komore Republike Srpske i predstavnici privrednih društava iz sektora drvoprerade, elektro i hemijske industrije, kao i sektora metalurgije i prerade metala sa područja regije Bijeljina.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder