Cijena električne energije 53 evra po MWh


Vlada Republike Srpske prihvatila prijedlog Privredne komore Republike Srpske.
 

31.12.2021.

Obavještavamo vas da je nakon svih preduzetih aktivnosti Privredne komore prema Vladi Srpske i Elektroprivredi i sastanka koji je održan sa predstavnicima Elektroprivrede na kojem su prisustvovali predstavnici privrednih društava Tropik maloprodaja, Frukta trejd d.o.o., Leburić komerc d.o.o. i Sloboprom d.o.o., postignut dogovor i Vlada Republike Srpske je prihvatila sugestiju i prijedloge Privredne komore Republike Srpske i najavila da će se cijena električne energije za trgovce i ugostitelje izjednačiti sa ostalim potrošačima, odnosno biće na nivou od 53 evra.
 
Ugovori i obavještenja koja su u međuvremenu stigli privrednicima biće stavljeni van snage, a nove ugovore po dogovorenoj cijeni od 53 evra biće dostavljeni početkom 2022. godine.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder