Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća


Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća koji je otvoren do 25.08.2022. godine.

10.08.2022.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je dana 10.08.2022. godine Javni poziv za za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća (MSP).
 
Predmet Javnog poziva je dodjela podsticaja za MSP za sljedeće namjene:
 
- digitalnu transformaciju,
- tehničke inovacije,
- očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti,
- organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi
- organizovanje sajma, odnosno konferencije.
 
Za podsticaje za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 KM, dok su za podsticaje za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije, planirana sredstva u iznosu od 187.000,00 KM.
 
Cilj dodjele podsticajnih sredstava je podrška jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu MSP.
 
Projekti digitalne transformacije moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM.
 
Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja pretežnu djelatnost imaju iz oblasti Područja C – Prerađivačka industrija iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i to: 13 do 18, 22 i 25 do 33.
 
Projekti koji za predmet imaju tehničku inovaciju moraju biti završeni projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 3.000,00 KM do 60.000,00 KM. Za ovaj podsticaj mogu se prijaviti MSP koja ispunjavaju opšte uslove i koja imaju pretežnu djelatnost takođe iz oblasti Područja C – Prerađivačka industrija i to: 13 do 18, 20, 22 i 24 do 33, kao i iz Pravilnika o zanatskim djelatnostima i to: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 i 96.04.
 
Projekti za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti moraju biti novi projekti, a sufinasiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM. Pravo na ovaj podsticaj imaju MSP koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da imaju status starog ili umjetničkog zanata ili domaće radinosti, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i poseban uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u vezi sa očuvanjem starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.
 
Projekti za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi moraju biti novi projekti, a sufinansiraju se sa 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja, koja mogu biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM. Mogu se prijaviti MSP koja ispunjavaju opšte uslove, kao i razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP.
 
Projekti za organizovanje sajma, odnosno konferencije mogu biti završeni i novi projekti, a sufinansiraju se sa 50% od vrijednosti opravdanih ulaganja za završene projekte i 80% od vrijednosti opravdanih ulaganja za nove projekte, pri čemu vrijednost opravdanih ulaganja može biti u rasponu od 7.000,00 KM do 30.000,00 KM. Za ovaj podsticaj mogu se prijaviti razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da su osnovani s ciljem zastupanja interesa i podrške privrednicima ili drugih aktivnosti u oblasti MSP, kao i MSP koja ispunjavaju opšte uslove i posebni uslov da za pretežnu djelatnost imaju razred djelatnosti 82.30.
 
Javni poziv objavljen je dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, odnosno do 25.08.2022. godine.
 
Okvirnu metodologiju za izradu projekta, kao i obavezna dokumenta: zahtjev za dodjelu podsticaja, izjavu o primljenoj državnoj pomoći i specifikacije realizovanih i nerealizovanih projektnih aktivnosti, potrebno je preuzeti sa internet stranice Ministarstva privrede i preduzetništva RS.
 
Za dodatne informacije možete pozvati na brojeve telefona: 051/338-909, 051/338-962 i 051 338 993, kao i uputiti elektronsku poštu na adrese: m.acimovic@mpp.vladars.net, s.pavlovic@mpp.vladars.net i b.djordjic@mpp.vladars.net.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder