Šume Srpske objavile spisak privrednih društava sa kojima će biti zaključeni ugovori za ovu godinu


Prema očekivanjima potpisivanje ugovora počeće ove sedmice

31.01.2023.

Sa mjesec dana zakašnjenja Šume Srpske objavile su spisak privrednih društava sa kojima će biti zaključeni ugovori o isporuci trupaca za 2023. godinu.

Zaključivanje ugovora očekuje se nakon proteka roka za ulaganje prigovora.
 
Na objavljenoj rang listi privrednih subjekata koji su aplicirali sa područja Komore Bijeljina najveće količine za trupce hrast strateški dobila su privredna društva: Petroprojekt d.o.o. Bratunac 2624,73 metara kubnih, Mega Drvo d.o.o. Bijeljina 2011,14 i FOD  d.o.o. Šekovići 454,44 metara kubnih.
 
Sa količinom od 97,18 kubika, trupaca hrast ostali Euro Stil d.o.o. Bijeljina jedino je privredno društvo sa područja PPK Bijeljina.
 
Najveću količinu strateških bukovih trupaca dobiće privredno društvo Mega Drvo d.o.o. Bijeljina 11 515,36 metara kubnih. Slijede potom Raševići d.o.o. Bijeljina sa 11009,75 i Petroprojekt d.o.o. Bratunac sa 10 268,58 kubika.
 
Ostalih bukovih trupaca najviše su dobili Wood impex d.o.o. Milići 2441,54, Milić-   -Pelet d.o.o. Šekovići 2028,41 i Polyvita –SGS d.o.o. Bijeljina 1946,54 metara kubnih.
 
Najveće količine strateških četinara dobili su: Savox d.o.o. Milići, 14 000, Steco Centar d.o.o. Bijeljina 7401,96 i Samatini d.o.o Milići 4157,40 kubika, dok su najveće količine ostalih četinara dobila privredna društva: Bukom-Prom d.o.o. Vlasenica 3082,88, God d.o.o. Zvornik 2642,20 i Majevica RC d.o.o. Lopare 2004,75 metara kubnih.
 
Kompletan prijedlog rang liste možete pogledati na sljedećem linku https://sumerepublikesrpske.org/

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder