Posjeta kompaniji ''PRIZMA''


Predsjednik PPK Bijeljina Stevo Savić sa saradnicima posjetio je kompaniju PRIZMA iz Bijeljine

02.02.2023.

Predsjednik PPK Bijeljina Stevo Savić sa saradnicima posjetio je kompaniju PRIZMA d.o.o.

PRIZMA d.o.o je kompanija osnovana 2005. godine u Bijeljini, djelatnost su različite grane građevinarstva, gdje je primat u oblasti visokogradnje i stolarije.
Kvalitetnim radom firma je izrasla u lidersku kompaniju koja okuplja stručnjake različite kvalifikacione strukture i broji oko 80 zaposlenih radnika.

Direktor kompanije izjavio je da u skladu sa tržišnim uslovima i pozitivnim trendovima u građevinskom sektoru, preduzeće planira širenje proizvodnje, izgradnju dodatnog proizvodnog pogona za proizvodnju i zapošljavanje novih radnika.
Kako bi se obezbjedila veza sa resornim ministarstvom privredno društvo se obratilo Privrednoj komori za zastupanje pred organima vlasti u rješavanju problema sa kupivinom zemljišta koja je u vlasništvu države. 


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder