Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji" – EEM2023


U toku je 8. Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji" – ''EEM2023'' u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Tehnološki fakultet Zvornik.

22.03.2023.

U toku je 8. Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji" – ''EEM2023'' koji se održava na Jahorini u organizaciji Univerziteta u Istočnom sarajevu - Tehnološki fakultet Zvornik.

Zbrinjavanje i upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema današnjice a posebna tema na Kongresu posvećena  je upravo tematici koja se tiče upravljanja čvrstim otpadom o čemu je govorila Maria Lizidu, profesorica sa Nacionalnog tehničkog univerziteta u Atini (Grčka). Lizidu je savjetnik brojnih evropskih vlada o pitanjima vezanim za životnu sredinu, uključujući generalni direktorat za životnu sredinu (engl. Directorate-General for Environment) i Evropsku agenciju za životnu sredinu (engl. European Environment Agency, EEA). Profesorica Lizidu je pomagala velikom broju evropskih zemalja u primjeni direktiva Evropske unije, koje se odnose na životnu sredinu, upravljanje otpadom, cirkularnu ekonomiju i korišćenje resursa, od izrade nacrta do sprovođenja i predlaganja izmjena zakona ili propisa.
 
Ovaj događaj predstavlja dobru priliku za razmjenu ideja, jačanje postojećih i stvaranje novih akademskih mreža, kao i za podsticanje dijaloga između akademske zajednice, javnih institucija i privrednih subjekata. Sekretar savjeta za stambeno komunalnu djelatnost PPK Bijeljina Darko Lazić i savjetnik predsjednika Milojko Todorović su učesnici Kongresa.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder