Prezentovani podsticaji za direktna ulaganja i podsticaji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Bijeljini


U organizaciji Ministarstva privrede i preduzetništva RS i Privredne komore Republike Srpske održana je prezentacija podsticaja za direktna ulaganja i podsticaja za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

04.09.2023.

Privrednici sa prostora koji obuhvata Područna privredna komora Bijeljina upoznati su sa podsticajima za direktna ulaganja i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, za koje je u budžetu Republike Srpske predviđeno 14,5 miliona KM, a pravo učešća ima ukupno 1.900 privrednih subjekata u Srpskoj, izjavila je pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Ivana Sandić Blagojević.

Ona je navela da je na inicijativu grada Bijeljina i Privredne komore Republike Srpske održana prezentacija linija finansijske podrške za privredne subjekte.

"Poseban akcenat smo stavili na podsticaje za direktna ulaganja. Javni poziv je raspisan 17. avgusta i ostaje otvoren 30 dana, a dostupan je na našoj vebstranici", rekla je Blagojevićeva.

Ona je pozvala sve privredne subjekte iz prerađivačke industrije i sektora C, oblasti od 13 do 18, te od 20 do 33, da posjete sajt Ministarstva kako bi pronašli prijavne obrasce i aplicirali za  nabavku novih mašina i opreme ili mašina i opreme koji nisu stariji od osam godina.

"Iskustva pokazuju da se uvijek trećina onih koji imaju pravo učešća prijavi na javni poziv", rekla je Blagojevićeva.

Ona je navela da se, prema novim pravilima, svim pravnim subjektima koji ispunjavaju sve uslove odobrava isti procenat u odnosu na njihova odobrena ulaganja, a svi koji ispunjavaju uslove  dobiće sredstva.

Predsjednik Područne privredne komore Bijeljina Stevo Savić istakao je da je cilj da privrednike detaljnije upoznaju sa uslovima koje treba ispuniti da bi mogli dobiti sredstva.

Savić je naveo da je pokrenuta inicijativa Privredne komore Republike Srpske i Područne privredne komore Bijeljina u pravcu jačanja kapaciteta Ministarstva privrede i preduzetništva jer, kako je rekao, privrednici nisu zadovoljni time što su nadležnosti iz privrede raspodijeljene u više resora, u ministarstvima trgovine i turizma, industrije i energetike, te poljoprivrede.

"Snažno se zalažemo za ideju da se stvori jedno jako ministarstvo koje bi objedinilo sve nadležnosti privrede u Srpskoj", rekao je Savić.

Direktor Razvojne agencije grada Bijeljina Marko Vlačić istakao je da je već otvoren javni poziv za zapošljavanje preduzetnika i u preduzetničkim i zanatskim radnjama, te za kupovinu osnovnih sredstava, mašina, alata i kompjuterske opreme.

"Predviđeni iznos na ovom javnom pozivu je 95.000 KM. Poziv je otvoren do 7. septembra", rekao je Vlačić i dodao da je najveći iznos koji pojedinačno privrednici mogu da dobiju oko 10.000 KM.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder