U PPK Bijeljina održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu


Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske organizovala je juče javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu.

19.10.2023.

Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske organizovala je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu koja je održana u 18. oktobra u Bijeljini. Pored predstavnika Komore i Ministarstva, javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici privrednih društava, turističkih organizacija i lokalnih zajednica sa prostora koji obuhvata PPK Bijeljina, kao i predstavnici Zanatsko – preduzetničke komore Bijeljina, inspektorata i srednjih stručnih škola. Imajući u vidu nove prijedloge zakonskih rješenja koja će omogućiti usvajanje savremenijih standarda u poslovanju i usaglašavanje propisa sa praksom i konkretnim problemima sa kojima se privredna društva i preduzetnici suočavaju, javna rasprava je izazvala veliko interesovanje.

Između brojnih usklađivanja i novih zakonskih rješenja, važno je istaći uspostavljanje centralnog informacionog sistema za ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, za koje će biti obezbijeđen besplatan pristup. Ugostitelj koji pruža uslugu smještaja dužan je da u centralni informacioni sistem unese osnovne podatke o ugostiteljskom objektu za smještaj, o gostima i o boravišnoj taksi. Ministarstvo će obezbijediti besplatan pristup centralnom informacionom sistemu ugostiteljima u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, dok će ministar trgovine i turizma u saradnji sa ministrom finansija i ministrom unutrašnjih poslova u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti dva pravilnika kojima se uređuje vrsta i način unošenja podataka u centralni informacioni sistem, kao i način rada, korišćenja i funkcionisanja ovog sistema.

Takođe, predloženim zakonom definiše se pojam „ugostiteljske usluge“. U primjeni važećeg Zakona o ugostiteljstvu uočen je problem koji se javlja kod velikog broja ugostitelja, a sastoji se u nemogućnosti tzv. „vezivanja računa“. Definisanjem pojma ugostiteljske usluge omogućava se ugostiteljima da u slučaju kada gost koristi više usluga u istom ugostiteljskom objektu, po okončanju pružanja usluga gostu izda jedan propisan račun za sve pružene usluge.

Novim zakonskim rješenjima predviđeno je i da se u ugostiteljskim objektima može prometovati i druga trgovačka roba, pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz oblasti trgovine.

Imajući u vidu konstantan nedostatak kvalifikovane radne snage u oblastima turizma i ugostiteljstva, predviđene izmjene i dopune zakona omogućiće ugostiteljima da u nedostatku odgovarajućih kvalifikacija na tržištu rada zaposle konobara prema njegovim sposobnostima i ličnim karakteristikama koje su od uticaja na obavljanje posla neposrednog usluživanja gostiju, bez obzira na stručnu spremu tog lica.

U ime Područne privredne komore Bijeljina, javnoj raspravi su prisustvovali direktorica Slavica Marković i sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju Željko Vidić.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder