Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost


Povećanje praga za obaveznu registraciju poreskih obaveznika PDV-a sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

04.12.2023.

U Službenom glasniku BiH, broj 80/23 od 23.11.2023. godine objavljen je Zakon o izmjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim je definisano povećanje praga za obaveznu registraciju poreskih obaveznika PDV-a sa postojećih 50.000 KM na 100.000 KM.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder