Održan informativni sastanak ''Challenge to Change 3.0'' za MSP


U prostorijama Gradske uprave grada Zvornika održan je informativni sastanak – prezentacija projekta CHALLENGE TO CHANGE 3.0 (3. ciklus, 3. poziv) za MSP.

15.12.2023.

Predstavnici malih i srednjih privrednih društava sa područja grada Zvornika imali su priliku da se upoznaju sa trećim pozivom u okviru projekta „Challenge to change”. Prezentaciju je organizovala PKRS-Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke.
Stevo Savić, predsjednik Područne privredne komore na samom početku pozdravio je prisutne i istakao da je ovo još jedan od projekata kojim Privredna komora pruža podršku privrednicima kroz savjetovanje, obuku i informisanje.
„Švedska Vlada prepoznala je potrebe malih i srednjih preduzeća u BiH, te su prije 10 godina pokrenuli ovaj projekat. Aplicirajući za sredstva u okviru ovog poziva mali startapovi će moći maksimalno da dobiju 10.000, a mala i srednja preduzeća do 30.000 evra. Neophodno je da planiraju i minimalno učešće od 50%. Kako je istaknuto u okviru teksta ovog poziva, projekti koji će biti izabrani da se finansiraju, moraju prije svega biti inovativni, izvodljivi i održivi i da imaju društveni uticaj,“ rekao je Savić.
Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet u iznosu od 480.000 evra, a rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 28. decembar 2023. godine. Minimalno učešće aplikanta je 50% od ukupne vrijednosti predloženog projekta. Trajanje projekta je između tri i 12 mjeseci. Svi projekti moraju da posebnu pažnju posvete zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti.
Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na veb stranici www.c2c.ba gdje je dostupan i Vodič za aplikante.Projekat finansira Kraljevina Švedska, a sprovodi Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA, Banja Luka.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder