Rakić Komerc - poslednja riječ tehnologije


Novi najsavremeniji pogon, koji je kompanija nedavno izgradila, svjedoči o njihovoj angažovanosti u pružanju najkvalitetnijih proizvoda svojim kupcima. Početkom godine u rad je puštena mašina za sortiranje jaja ''Ardenta 160'', koja predstavlja poslednju riječ tehnologije i trenutno je jedinstvena na teritoriji BiH.

12.02.2024.

"Rakić Komerc" iz sela Batković kod Bijeljine bavi se proizvodnjom i prodajom konzumnih jaja, stočne hrane i proizvodnjom domaće tjestenine a na tržištu se ističe ne samo kao veliki proizvođač, već i kao kompanija koja neprestano ulaže u modernizaciju svojih proizvodnih kapaciteta.
Novi, najsavremeniji pogon, koji je kompanija nedavno izgradila, svjedoči o njihovoj angažovanosti u pružanju najkvalitetnijih proizvoda svojim kupcima.

Početkom godine u rad je puštena mašina za sortiranje jaja ''Ardenta 160'', koja predstavlja poslednju riječ tehnologije i trenutno je jedinstvena na teritoriji BiH.
''Ova holandska tehnoligija nam je omogućila da podignemo kapacitet pakovanja na 60.000 jaja na sat, te da pri toj brzini klasiramo jaja prema težini/veličini, cjelovitosti/napuklosti i čistoći/prljavosti. Podigli smo i nivo sigurnosti za naše kupce jer se prilikom postupka klasiranja vrši i odvajanje jaja sa ugruškom krvi unutar jaja, kao i dezinfekcija ''UV'' zracima spoljašnosti samih jaja, tj. njihove ljuske.'' naveo je Jovan Rakić, direktor kompanije.

"Rakić Komerc"  spada u red najvećih proizvođača jaja na tržišu i sa svojom proizvodnjom snabdjevaju blizu 15% domaćeg tržišta. Novi tehnološki procesi proizvodnje omogućiće najviši mogući kvalitet, povećano prisustvo na domaćem tržištu i mogućnost za izvoz proizvoda.
Kako Jovan Rakić navodi u ovu investiciju su primarno ušli ne samo da bi uvećali proizvodne kapacitete već da bi postigli bezprekoran kvalitet jaja.
''Želimo pokazati da da ne liče sva jaja kao „jaje jajetu“, te da našim lojalnim kupcima nudimo samo ona probrana i najbolja, tj. čista i cjelovita, u deklarisanoj kvalitetu, veličini i težini.'' dodao je Rakić.

Pored novog pogona u toku je projekat izgradnje novog objekta za držanje odraslih koka nosilja kapaciteta 120.000 kljunova.
Objekat je izgrađen u dva nivoa, u kojem se mogu držati dva različita, autonomna jata. Izgradnja je u završnoj fazi a trenutno se u objekat instalira volijerna oprema koja ptici vjerno simulira spoljno okruženje, a drži je opet podalje od svih rizika kojim je u spoljašnosti izložena.

''U ovom tzv. avijarnom sistemu opreme koke nisu zatvorene u kavezima, već su slobodne da se kreću duž farme, uzleću i sleću na različite spratove i prečke, da kljunove i kandže troše i tupe u tzv. „prpalicama“, da se „kupaju“ u pješčanim kadama, da kada hoće nositi jaja mogu se odvojiti u topla i svjetlom zagušena gnjezda. Sve to mogu da ostvaruju, a ipak da postignu impresivne proizvodne rezultate koji su dosta više cijenjeni na tržištu, jer se njihova jaja klasifikuju kao „ambarna“ jer su koke slobodne da se kreću unutar štale ili ambara, u odnosu na klasična „kavezna“ jaja dobijena od koka koje se zatvorena u manje kavezne cjeline'' istakao je Rakić.

Privredna komora sa ponosom prati napore i uspjehe kompanije "Rakić Komerc" i sa zadovoljstvom joj pruža svu neophodnu podršku u njenom poslovanju. 

''Područna privredna komora Bijeljina aktivno sarađuje sa ovom kompnijom, pružajući sve resurse i informacije koje pomažu u unapređenju poslovnih procesa i postizanju visokih standarda kvaliteta. Sa iskrenom ponosom gledamo na uspjehe "Rakić Komerca" i vjerujemo da će ova kompanija nastaviti da se ističe u oblasti proizvodnje jaja i da će nastaviti da bude pravi izbor za sve koji cijene kvalitet i pouzdanost.'' istakao je Srđan Marinković iz Privredne komore Bijeljina.

Na prijedlog PPK Bijeljina, kompaniji ''Rakić komerc'' dodjeljena je nagrada uoči Dana Republike Srpske u organizaciji Grada Bijeljina na prijemu kompanijama i privrednicima koji su se svojim poslovanjem i društveno odgovornim radom istakli u prethodnom periodu.

Tokom 2023. godine "Rakić Komerc" uspješno je realizovao još dva značajna projekta, a to su:
  • Automatizacija fabrike stočne hrane, kojom se omogućilo da se sve mikro i makro sirovine automatski doziraju i umješavaju tako da se kvalitet i standard stočne hrane podigao na viši nivo
  • Instalacija frigo uređaja za hlađenje žita, kojom se omogućava da se temperatura žita svede na nivo koji je destimulativan za razvoj insekata, plijesni i mikotoksina, te čime se značajno produžava životni vijek i kvalitet uskladištenog žita.
Iz "Rakić Komerca" su istakli da ova kompanija u ladici ima dosta projekata koji čekaju da se sa papira prevedu na teren, ali da im za to treba dosta strpljenja i snage da bi se prenebregnuli dnevni problemi na planu tržišta kapitala, sirovina i radne snage, lokalne i resorne administracije, kao i privatnih situacija jer je ovo porodična firma koja osjeća, djeluje i reaguje momentalno, a planira dugoročno.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder