Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troskova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije


Rok za podnošenje prijave je 17.06.2024. godine.

18.04.2024.

Na sajtu Poreske uprave, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj za poreske obveznike.

Rok za podnošenje prijave je 17.06.2024. godine.

Prijave se podnose elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave Republike Srpske (e-Usluge – Podnošenje prijava).

https://poreskaupravars.org/poreska-uprava-republike-srpske-danas-objavila-javni-poziv-za-prvu-grupu-obveznika-pocinje-novi-sistem-fiskalizacije-u-srpskoj

https://poreskaupravars.org/wp-content/uploads/2024/04/Poreska-plakat-A3-002.pdf

Preduslov za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije je da poreski obveznik sa Poreskom upravom ima zaključen ugovor o korišćenju Elektronskog sandučeta Poreske uprave i ugovor sa ovlašćenim operaterom fiskalnog sistema radi isporuke i postavljanja elektronskih fiskalnih uređaja.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder