Održan sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i člana BFC evaluacionog tima sa BFC timom grada Bijeljina


BFC sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privredi, privatnom sektoru, ali i građanstvu.

18.04.2024.

U Gradskoj upravi Grada Bijeljina održan je sastanak predstavnika Privredne komore Republike Srpske i člana BFC evaluacionog tima sa BFC timom grada, zaduženim za implementaciju zahtjeva BFC standarda.
Savjetnik Gradonačelnika, Radoslav Ostojić, koordinator BFC tima,  potvrdio opredjeljenje Grada Bijeljina da implementira zahtjeve BFC standarda, kako bi unaprijedio rad opštinske administracije i još jednom potvrdio status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

BFC sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privatnom sektoru, ali i građanstvu. Sam program omogućava uključivanje privrede u razvojne procese grada i gradske uprave oko unapređenja privrednog ambijenta, kroz djelovanje Privrednog savjeta.
Sastanku je prisustvovala i direktorica Područne privredne komore Bijeljina i tom prilikom je dogovoreno učešće i saradnja u radu Privrednog savjeta Grada Bijeljina.

Predstavljen je tim za evaluaciju i ocjenu grada u ovom procesu, način rada i komunikacije, u svim fazama procesa sertifikacije, te način prikupljanja, imenovanja i dostavljanja dokumentacije na BFC SEE e-platformu. Takođe, evaluacioni tim dao je osnovne preporuke za uspješnu realizaciju procesa sertifikacije.

Iz Republike Srpske 16 jedinica lokalnih samouprave posjeduje BFC SEE sertifikat, a Privredna komora Republike Srpske je Tehnički sekretarijat, nadležan za sprovođenje procesa sertifikacije i koordinaciju glavnih aktera u tom procesu.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder