Seminar u PPK Bijeljina


„Strategija, kreiranje i održavanje konkurentske prednosti“

12.12.2019.

Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa holandskom konsultantskom kućom „Companies Connected“ organizovala je seminar pod nazivom „Strategija, kreiranje i održavanje konkurentske prednosti“.

Cilj seminara bio je edukacija privrednika u oblasti poslovne strategije, odnosno prenos znanja stečenih na holandskom i međunarodnom tržištu domaćim firmama radi povećanja njihove tržišne konkurentnosti.

U okviru seminara obrađena su pitanja šta je strategija, koliko strategija može da postoji u jednoj kompaniji, šta je strateški plan, kako kreirati konkurentsku prednost.

Iz Područne privredne komore Bijeljina, na ovom seminaru su učestvovali direktor Slavica Marković, sekretar Savjeta za industriju i energetiku Vesna Stojanović i sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju Željko Vidić.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder