Periodično osposobljavanje vozača motornih vozila


U Zvorniku održano periodično osposobljavanje vozača motornih vozila.

19.11.2019.

Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske, održao je proteklog vikenda u Zvorniku dvodnevnu nastavu, po odobrenom Programu za redovno periodično osposobljavanje vozača motornih vozila.

Nastavi, koja se odvija u skladu sa Pravilnikom o legitimaciji i stručnom osposobljavanju vozača motornog vozila („Službeni glasnik RS“ br. 106/17 i 101/18), prisustvovalo je 50 kandidata zaposlenih u privrednom društvu „Euro Petrol Oil“ iz Zvornika, u čijim prostorijama je i održana nastava.

Redovno periodično osposobljavanje sastoji se od obaveznog predavanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova za vrijeme trajanja legitimacije vozača, a predavanja su iz oblasti saobraćajnog, socijalnog i poreskog prava, tehničkih standarda i aspekata poslovanja, kao i bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

Nakon provedenog redovnog periodičnog osposobljavanja izdaje se uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za prevoz lica/stvari u drumskom saobraćaju – redovno periodično osposobljavanje, koje predstavlja uslov za produženje legitimacije vozača.

Ovo osposobljavanje vrši se po posebnom programu, koji odobrava Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske.

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 051 226 162 ili 066 234 020. Kontakt osoba je Dragoslav Mihajlović, direktor Edukativnog centra Privredne komore Republike Srpske.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder