Poziv privrednicima za učešće na obuci na temu "Javno-privatno partnerstvo" - Bijeljina 15.11.2017.


Jednodnevna obuka za predstavnike poslovne zajednice održaće se u Bijeljini, u hotelu Pirg (Etno selo Stanišići) 15.11.2017. godine.

07.11.2017.

Projekat „Javno privatno partnerstvo“ i Privredna komora Republike Srpske zajednički promovišu ovaj oblik poslovne saradnje i žele da ga približe predstavnicima privrednih djelatnosti, te je u sklopu njegove implementacije predviđeno održavanje obuka na temu „Javno privatno partnerstvo" širom Bosne i Hercegovine.

Jednodnevna obuka za predstavnike poslovne zajednice održaće se u Bijeljini, u hotelu Pirg (Etno selo Stanišići) 15.11.2017. godine (srijeda), a obuhvatiće sljedeće teme: Javno privatno partnerstvo u praksi, Proces provođenja projekta javno-privatnog partnerstva iz perspektive privatnog sektora, Priprema ponuda privatnog sektora u projektima javno-privatnog partnerstva i Ugovaranje i monitoring.

Obuka je namijenjena predstavnicima privatnog sektora koji su već uključeni u aktivnosti iz pomenute oblasti, ali i svima onima koji smatraju da će kroz navedenu obuku steći nova znanja koja će im koristiti u daljem poslovanju.

Svi učesnici će dobiti trening materijale, koji između ostalog uključuju i tri namjenski priređene publikacije: Trening vodič za javno-privatno partnerstvo, Metodologija za JPP i Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva, kao i sve ostale prateće materijale.

Svi troškovi obuke, uključujući radne materijale, ručak, kafe pauze i slično, biće pokriveni iz sredstava projekta predviđenih za te namjene.

Više informacija dostupno je na adresi www.jpp.ba.

Prijave za učešće u jednodnevnoj obuci možete poslati na sljedeće kontakte:

Lejla Mehmedović, l.mehmedovic.jpp@gmail.com

Dženana Mešić, dz.mesic.jpp@gmail.com

Telefon: 033-554-731.

Poziv - JPP Bijeljina 15.11.2017.

Biografije predvača - JPP Bijeljina 15.11.2017.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder