Библиотека

 

 
Редови вожње
Даљинар са минималним временима (децембар 2017)
 
422.11KB
 
Јавна лицитација за продају некретнина
Житопродукт а.д. Бања Лука у стечају - оглас о продаји некретнина (земљишта).
 
61KB
 
На сајту е-Консултација објављен Нацрт Закона о ПДВ-у.
Нацрт - Закон о ПДВ-у
 
144.39KB
 
Јавна расправа о Нацрту закона о фискализацији
Нацрт закона о фискализацији
 
340.5KB
 
Обавјештење о одржавању јавних расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије
Обавјештење - Oдржавањe јавних расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Образац 3 - Пријава кандидата за председника ППК Бијељина
 
49KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Образац 4 - Изјава о прихватању кандидатуре
 
43KB
 
Јавна лицитација за продају некретнина
ОГЛАС - Жупа комерц - 1. ЛИЦИТАЦИЈА НЕКРЕТНИНА - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
 
97KB
 
Оглас о продаји имовине Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају
Оглас - Продаја имовине Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају
 
31.3KB
 
ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. - у стечају Бања Лука објавило огласе о продаји имовине
ОГЛАС о продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања
 
84.5KB
 
ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. - у стечају Бања Лука објавило огласе о продаји имовине
ОГЛАС о продаји покретне имовине стечајног дужника - путем затворених понуда
 
73KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Одлука о покретању поступка за избора предсједника ППК Бијељина
 
67.06KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Одлука о роковима за спровођење кандидационог поступка
 
74.71KB
 
Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
Позив - Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
 
298.14KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Правилник о изборима за органе и тијела ПКРС и подручних привредних комора
 
638.5KB
 
Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
Програм - Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
 
414.61KB

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine