Зашто инвестирати

 

Република Српска је смјештена у срцу југоисточне Европе, у средишњем дијелу Балканског полуострва.
Повољан геостратешки положај и пореска политика Српску истичу као пожељну дестинацију за страна улагања.

Регија Бијељина смјештена је на самој граници са Србијом и Хрватском што јој омогућава брз приступ европској мрежи аутопутева. На око тридесет километара од Бијељине је прикључак на Паневропски коридор 10, односно ауто-пут Е-70 Београд-Загреб. Овај путни правац је накраћа веза Семберије са ова два града и преко њих, са западном/средњом Европом и југом/истоком Балканског полуострва.
 
Тренутно је у изградњи дионица ауто-пута Бијељина-Рача која представља директан прикључак Бијељине на коридор 10, тј. ауто-пут Е-70 и будући дио ауто-пута Београд-Бања Лука-Сарајево, чинећи овај простор идеалном стратешком локацијом за извозно оријентисане инвеститоре.

Свеобухватним економским реформама, које обухватају приватизацију и развој тржишне привреде, подстицање развоја малих и средњих предузећа, као и стварање повољних услова за привлачење страних инвеститора, створени су оптимални предуслови за профитабилност инвестиционих пројеката.

Ове реформе, заједно са бројним другим иницијативама, значајно су побољшале пословну климу и учиниле Републику Српску атрактивном за инвестиције из цијелог света.

Предности улагања:1) Ниски оперативни трошкови и подстицајна политика трошкова
 • Просјечна нето плата у граду Бијељина за 2020. годину износила је 885 КМ (452,66 €)
 • Порез на добит - 10%
 • Порез на доходак - 8%
 • ПДВ - 17%
 • Укупна стопа доприноса на бруто плату износи 31% од чега:
 • 18,5% за пензијско-инвалидско осигурање
 • 10,2% за здравствено осигурање
 • 1,7% за дјечију заштиту и
 • 0,6% за осигурање од незапослености
2) Цијена електричне енергије 
 • Цијена електричне енергије у Републици Српској најнижа је у региону - 0,053 €/kWh.
3) Администрација повољна за пословање
 • Покретање предузећа у Републици Српској сада траје само три дана и кошта мање од 100 €. У току је поступак успостављања е-регистрације пословних субјеката у Републици Српској.
4) Регија будућности за страна улагања 
 • Према рангирању fDl Intelligence / Financial Times, Република Српска је за стратегију страних улагања изабрана као једна од 10 малих регија будућности за 2018/2019.
5) Стимулативна политика улагања 
 • Закон о страним улагањима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број: 21/18) је један од најлибералнијих и осигурава да страни инвеститори уживају национални третман у Републици Српској. Њихова права су загарантована Уставом. То између осталог подразумијева бесплатан пријенос добити у иностранство, ослобађање од плаћања царине на увоз основних средстава и нове пореске олакшице, подстицаје за ново запошљавање, нове технологије и повећање плата у складу са законом и право на стицање имовине. MIGA и 42 споразума о подстицању и заштити улагања представљају поуздан систем заштите за стране инвеститоре. Такође, Савјет за стране инвеститоре Републике Српске основан је као институционална подршка у циљу подстицања страних инвестиција.
6) Подручје слободне трговине
 • Земље ЦЕФТА
 • Споразум ЕФТА
 • Споразум о слободној трговини између БиХ и Турске
 • Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ
  
 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder