Контакт

 

Привредна комора Републике Српске
Подручна привредна комора Бијељина
Адреса:  Стефана Дечанског б. б. 76300 Бијељина
Tелефон: + 387 55 240 460
Факс:        + 387 55 228 031
Е-мејл:      info@bn.komorars.ba 


FACEBOOK STRANICA ; INSTAGRAM STRANICA 


РУКОВОДСТВО И КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА
Стево Савић                                      
Предсједник
Телефон: + 387 55 240 460
predsjednik@bn.komorars.ba

Славица Марковић
Директор
Телефон:+ 387 55 228 021 
slavicam@bn.komorars.ba

Слађана Мићић
Технички секретар
Телефон: + 387 55 240 460
sladjanam@bn.komorars.ba

Срђан Маринковић
Односи с јавношћу
Телефон: + 387 55 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba


СТРУЧНА СЛУЖБА
Срђан Остојић
Секретар

Саобраћај и везе; ИКТ
Телефон: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba


Весна Стојановић
Секретар

Индустрија и енергетика; грађевинарство и игм
Телефон: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba


Жељко Видић
Секретар

Пољопривреда, водопривреда и прехрамбена индустрија; угоститељство и туризам;
финансијско-техничке и пословне услуге; заштита животне средине
Телефон: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba


Дарко Лазић
Секретар

Занатске услуге и стамбено-комунална дјелатност
Телефон: + 387 55 490 467
darkol@bn.komorars.ba


Срђан Маринковић
Секретар

Пројектне активности
Telefon: + 387 55 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba


Дијана Мићић
Секретар

Tрговина
Tелефон: + 387 55 490 242
dijanam@bn.komorars.ba

 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder