Контакт

 

Stevo Savić
Predsjednik
Telefon: + 387 55 240 460
Faks: + 387 55 228 031
predsjednik@bn.komorars.ba

Slavica Marković
DirektorTelefon: + 387 55 228 021Faks: + 387 55 228 031
slavicam@bn.komorars.ba

Dijana Mićić
Šef Kabineta predsjednikaTelefon: + 387 55 240 460
Faks: + 387 55 228 031

Milojko Todorović
Savjetnik predsjednikaTelefon: +387 55 490 242Faks: + 387 55 228 031milojkot@bn.komorars.ba

Slađana Mićić
Tehnički sekretarTelefon: + 387 55 240 460Faks: + 387 55 228 031sladjanam@bn.komorars.ba

STRUČNA SLUŽBA

Srđan Ostojić
Saobraćaj i veze; IKT
Telefon: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba
Vesna Stojanović
Industrija i energetika; građevinarstvo i IGM
Telefon: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba
Željko Vidić
Poljoprivreda, vodoprivreda i prehrambena industrija;
trgovina, ugostiteljstvo i turizam, finansijsko-tehničke i poslovne usluge; zaštita životne sredine
Telefon: + 387 55 228 070zeljkov@bn.komorars.ba
Darko Lazić
Zanatske i lične usluge i stambeno-komunalna djelatnost
Telefon: + 387 55 490 467darkol@bn.komorars.ba

Srđan Marinković
Projektne aktivnosti i odnosi sa javnošćuTelefon: + 387 55 490 127srdjanm@bn.komorars.ba

 


 

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine