Консултанске услуге и мишљења

 

Подручна привредна комора Бијељина нуди услуге стручног мишљења, сагласности о економској оправданости и услуге пословних информација о производима, услугама и привредним друштвима из Републике Српске са њиховом личном картом (адреса, телефон, факс, e-mail, WEB, величина привредног друштва, правни облик, шифра дјелатности и одговорна особа).

Комора пружа консултанске услуге, услуге истраживања тржишта, пословног савјетовања и давања информација о међународним фондовима за финансирање пројеката и информације о условима за регистрацију привредног друштва.

https://www.bn.komorars.ba/cir/8.kontakt.html


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder