Консултанске услуге и мишљења

 

Подручна привредна комора Бијељина нуди услуге стручног мишљења, сагласности о економској оправданости и услуге пословних информација о производима, услугама и привредним друштвима из Републике Српске са њиховом личном картом (адреса, телефон, факс, e-mail, WEB, величина привредног друштва, правни облик, шифра дјелатности и одговорна особа).

Комора пружа консултанске услуге, услуге истраживања тржишта, пословног савјетовања и давања информација о међународним фондовима за финансирање пројеката и информације о условима за регистрацију привредног друштва.


Срђан Остојић
саобраћај и везе
srdjano@bn.komorars.ba

Весна Стојановић
индустрија, енергетика, грађевинарство и ИГМvesnas@bn.komorars.ba
Жељко Видић
пољопривреда, водопривреда и прехрамбена индустрија, трговина, угоститељство и туризам, финансијско-техничке и пословне услуге; заштита животне средине
zeljkov@bn.komorars.ba


Дарко Лазићзанатске и личне услуге; стамбено комунална дјелатност
darkol@bn.komorars.ba

Срђан Маринковић
пројектне активности
srdjanm@bn.komorars.ba

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine