О нама

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Привредна комора Републике Српске, са регионалним коморама Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње, чини јединствени коморски систем Републике Српске.

Комора је невладина, независна, професионално-пословна организација, независно и непрофитно јавноправно удружење привредних субјеката и пословних удружења са територије Републике Српске. Активности Привредне коморе РС првенствено су усмјерене на заступање интереса чланова и привреде у цјелини пред законодавном и извршном влашћу, као и на повезивање привредника у РС и БиХ и побољшање економских односа између РС и других земаља, обезбјеђивање оспособљавање и давање потребних информација.чланови Коморе.

Чланови Коморе су: предузећа, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској. Чланови могу бити и: пословна и стручна удружења, интересна удружења, научно - истраживачке и образовне институције, синдикати, фондације, предузетници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају делатности од значаја за привреду, ако покажу интересовање за чланство у Комори .

Пословима Коморе управљају њени чланови преко својих представника, на принципу демократског одлучивања и међусобне одговорности. Чланови Коморе остварују своје интересе директним учешћем својих представника у раду органа Коморе и у другим облицима организовања и рада у Комори. Комора своје задатке обавља преко Скупштине и Управног одбора, гранских удружења и њихових тела, одбора, савета и других облика организовања и рада у Комори, као и регионалних привредних комора и њихових тела.

Средства за рад Коморе формирају се од чланарина, које морају да плате чланови Коморе, прихода од такси за пословне услуге и других извора. Чланарина, коју плаћају чланови Коморе, обрачунава се на основу њихове економске снаге. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину плаћања, а на основу претходно утврђених критеријума, доноси Скупштина Коморе.

Како би се задовољиле потребе чланова и побољшало пословање Коморе, у једнокоморни систем уведен је сертификовани систем управљања квалитетом у складу са захтевима ИСО 9001: 2008.

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БИЈЕЉИНА

Подручна привредна комора Бијељина (тада Основна привредна комора Бијељина) основана је 15. августа 1992. године.

ППК Бијељина је током свог постојања градила интензивну и плодну сарадњу у циљу развоја повољнијег економског окружења са домаћим привредницима, градовима и општинама који припадају подручној привредној комори, Владом Републике Српске, као и са Спољнотрговинском комором БиХ и Привредном комором Федерације БиХ.

ППК Бијељина дјелује на подручју градова Бијељина и Зворник и општина Братунац, Власеница, Лопаре, Милићи, Осмаци, Пелагићево, Доњи Жабар, Сребреница, Угљевик и Шековићи. То су гранични дијелови Републике Српске који су омеђени ријекама Дрином и Савом према Републици Србији и Републици Хрватској. Укупна површина регије Бијељина износи 3.468 квадратних километара.

Чланови Скупштине ППК Бијељина 

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine