Угљевик

 

Угљевик је општина у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине, у Републици Српској. На истоку и сјеверу граничи се са општином Бијељина, на југу са општинама Зворник и Теочак (Федерација БиХ), док се на западу граничи са општином Лопаре. Налази се на источним падинама планине Мајевице, а једним делом обухвата део Семберске равнице.

Подручје општине има повољан географски положај. Са Бијељином, Тузлом и Зворником повезана је релативно квалитетном путном мрежом, а преко ових центара са Босном и Херцеговином у цјелини, као и са сусједним земљама Србијом и Хрватском. Површина општине је 164 km2, што је чини једном од мањих општина у Републици Српској. Према прелиминарним резултатима последњег пописа из 2013. године, овде у 25 насеља живи око 16.500 људи.

Према важећим критеријумима, у смислу економског развоја, Угљевик спада у групу развијених општина. Носилац привредног развоја је Рудник и Термоелектрана Угљевик са годишњом производњом од 1.600 GVh електричне енергије и експлоатацијом 1.900.000 тона угља. Иако експлоатација траје већ дуже вријеме, претпоставља се да су укупне геолошке резерве угља у сливу Угљевик-Прибој до 430 милиона тона, од чега је 285,1 милион тона билансно, 119,7 милиона тона потенцијално и 25,1 милиона тона је ванбилансно.

Општина Угљевик, поред великих количина угља и производње електричне енергије, има и значајне резерве кречњака, глине и лапора као основне сировине за производњу цемента. Осим тога, након увођења процеса одсумпоравања димних гасова у ТЕ Угљевик, производиће се велике количине гипса (приближно 386 000 t годишње), довољног квалитета за употребу у индустрији цемента.

Укупна површина земљишта у општини Угљевик износи 16.415 ha, од чега је пољопривредно земљиште заступљено са 10.294 ha, шумско земљиште са 4.247 ha и неплодно земљиште са 1.874 ha. У укупној структури пољопривредног земљишта обрадиво земљиште учествује са 95%, од чега оранице и баште чине 74%, воћњаци 17,6%, ливаде 3%, а виногради са занемарљивим учешћем. Приватни сектор учествује у укупној површини са 13.400 ha (81,6%), а јавни са 3.015 ha (18,4%).

Подручје општине Угљевик једно је од најпознатијих воћарских подручја, како у Републици Српској, тако и у односу на земље у окружењу. Воћарство је једна од традиционалних и веома успешних грана пољопривреде у општини. Под воћњацима има 1.814 ha или 17,6% пољопривредног земљишта. У структури воћа доминира шљива са укупном производњом од 70%, затим следе јабуке, крушке итд. Највећи број стабала шљиве је на подручју катастарске општине Тутњевац (118.749 стабала), катастарске општине Угљевик (100.882 стабла), катастарске. општина Забрђе (70.002 стабла) и катастарска општина Доња Трнова (63.560 стабала). Најдоминантније сорте шљиве на овом подручју су: чачанска рана, чачанска лепотица, чачанска родна и стенли. Општина Угљевик је претходних година улагала велике напоре у очување и развој пољопривредних газдинстава у руралним подручјима,

Такође, општина Угљевик има велики земљишни потенцијал настао површинском експлоатацијом угља. То су рекултивисане површине, укупне површине око 1.600 ha, које се тренутно не користе.

Осим наведеног, општина Угљевик има значајан туристички потенцијал јер пружа могућност кориштења великог броја спортско-рекреативних услуга од отворених базена и пјешачких стаза у природи, до посјета културно-историјским споменицима на овом подручју.

Детаљније информације о општини Угљевик можете пронаћи на званичним презентацијама  www.opstinaugljevik.net  и  ugljevikinvest.net

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine