О регији

 

Регија Бијељина је један од центара за производњу, прераду и трговину храном а најзаступљеније су житарице и повртарске културе. Поред ових, најважнији носиоци развоја регије су предузећа из области дрвопрераде, металског сектора, туризма, грађевинарства, транспорта и трговине. 
Регија је препознатљива и по производњи боксита, различитих хидрата, глинице, зеолита и електричне енергије.

Геотермална налазишта представљају потенцијал за пољопривредну производњу у заштићеним условима и могућности за експлатацију незагађујуће зелене енергије. 

Подручје привредне коморе Бијељина има повољан географски положај са становишта саобраћајних комуникација. Магистрални путеви воде од Бијељине према Бања Луци и Сарајеву, а близина границе са Србијом и Хрватском омогућава брз приступ мрежи европских ауто путева. Тренутно је у изградњи дионица ауто пута Бијељина-Рача која ће бити дио будућих ауто-путева Бања Лука-Бијељина-Београд и Београд-Сарајево. На подручју Коморе Бијељина је изграђена и густа мрежа регионалних и локалних путева, а преко Зворника подручје је повезано и жељезницом. Постоје пројекти за развој воденог саобраћаја на ријеци Сави који укључују и изградњу луке у Рачи.

Инвеститори имају приступ тржишту заснованом на принципу слободне трговине: 

 • Земље ЦЕФТА
 • Споразум ЕФТА
 • Споразум о слободној трговини између БиХ и Турске
 • Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ


Укупна површина регије износи 3.468 квадратних километара, броји око 260.000 становника.Према структури се дијели на:

 • пољопривредне површине које покривају 1.507 km2,
 • шуме које покривају 1,778 km2,
 • грађевинско земљиште површине 183 km2.

 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder