Братунац

 

Општина Братунац се налази у источном дијелу Босне и Херцеговине и Републике Српске. Покрива површину од 293 км 2 између сусједних општина: Сребренице, на југозападу и Милића, на сјеверозападу и Зворника, на сјеверу. Лева обала реке Дрине, у дужини од 68 км, представља природну границу Братунца са суседном Републиком Србијом (општине Љубовија и Бајина Башта). Земљиште уз ријеку Дрину, као обичан појас, покрива 30% укупне територије општине.

Пољопривредно земљиште (10.736 ха обрадивог земљишта), водотоци (река Дрина, подручје општине пресеца свој ток и 14 мањих река), шумски ресурси (око 17.000 ха) и лежишта руда неметала (каолин и глина 2,5 милиона тона, дацита 100 милиона тона, кречњака 50 милиона тона) и одређене количине руда метала представљају значајна природна богатства општине Братунац.

Ови ресурси представљају веома важан правац динамизирања активности у смислу развоја пољопривреде, сточарства, производње грађевинског материјала, експлоатације шума и прераде дрвета. Имајући у виду да у општини постоји дуга традиција у бављењу овим активностима, један од првих корака у њиховом оживљавању је санација, адаптација и пуштање у рад запуштених и напуштених објеката (плодно земљиште, мини фарме, откупне станице, воћњаци и малине, сепарације и циглане, пилане и погони за прераду дрвета). Међутим, изградња малих прерађивачких капацитета и погона прехрамбене индустрије постигла би, уз скромна улагања, вишеструке позитивне ефекте, изражене кроз смањење високих стопа незапослености, а финализација производа омогућила би тржишту да оствари већи профит,

Детаљније информације о општини Братунац могу се пронаћи на службеној презентацији http://www.opstinabratunac.com .

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine