Наше је боље

 

МИСИЈА

Пројекат „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ има за циљ промоцију квалитетних домаћих производа, те подизање свијести јавности о квалитету и значају куповине домаћих производа, побољшању квалитета домаћих производа, побољшању пословања домаћих компанија и подизању њихове конкурентности у односу на стране произвођаче и слично.

ЦИЉ
Циљ пројекта „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ је дати додатни подстицај домаћој привреди за повећање производње, ново запошљавање и јачање свести потрошача да куповина домаћих производа помаже развоју домаће производње и отварању нових радних места.

Пројекат „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ има за циљ промоцију вредности домаће економије и размишљања о тржишту, као и:

 • афирмација домаће привреде и побољшање имиџа домаћих произвођача;
 • стварање повјерења грађана у квалитет производа  произведених у Српској ;
 • утицај на побољшање квалитета у циљу јачања конкурентности домаће привреде;
 • подизање свести јавности о квалитету и значају куповине домаћих производа;
 • очување посла;
 • повећање запослености и личних примања радника;
 • побољшати пензијске, здравствене и социјалне фондове;
 • смањење спољнотрговинског дефицита;
 • стимулисање производње у Републици Српској.

ПОБОЉШАЊЕ ИМИЏА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОЂАЧА И СТВАРАЊЕ ПОВЕРЕЊА ГРАЂАНА У КВАЛИТЕТ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
Нажалост, и даље постоје стереотипи међу нашим потрошачима да је све страно квалитетније од домаћег. Овим пројектом настојимо развити свијест грађана Српске да већина домаћих производа у Републици Српској задовољава све потребне критеријуме квалитета за најзахтјевнија инострана тржишта.

ОЧУВАЊЕ ПОСЛОВА
Један од главних циљева Пројекта је очување постојећих и утицај на отварање нових радних мјеста, те спречавање пада плата, пензија и укупног стандарда.

СМАЊЕЊЕ ДЕФИЦИТА У ВАЊСКОЈ ТРГОВИНИ И ОДРЖАВАЊЕ НИВОА
ДЕВИЗНИХ РЕЗЕРВА Рублика Српска има негативан салдо у спољнотрговинској размени. Такво стање повлачи економску нестабилност. Да би се то промијенило и да би Република Српска почела јачати, потребно је повећати количину новца у оптицају, односно повећати прилив новца који улази у државу, те смањити износ који напушта државу.

УТИЦАЈ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОНКУРЕНТНОСТИ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
Пројектом "НАШЕ ЈЕ БОЉЕ" можемо утицати на повећање количине новца у оптицају у одређеним сегментима производње, што може резултирати већим улагањима у ту област. Отварање већег броја компанија које производе исту или сличну робу доводи до веће конкуренције, која као крајњи резултат мора имати побољшање квалитета производа. Дакле, гледајући с те стране, пројекат „НАШ ЈЕ БОЉИ“ је у интересу свих потрошача, а побољшање квалитета производа позитивно ће утицати на конкурентност робе, како на домаћем тако и на иностраном тржишту.

ЗНАК
пројекта „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ симболизује Републику Српску текстуалном поруком „Маде ин Српска“ и слоганом Пројекта „Наше је боље“.

 

 

 • Privredni vodič
 • Naše je bolje
 • Red vožnje
 • Obračun članarine
 • Privredni vodič
 • Naše je bolje
 • Red vožnje
 • Obračun članarine