Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина


У складу са Правилником о изборима за органе и тијела ПКРС и подручних привредних комора започео је процес избора предсједника Подручне привредне коморе Бијељина

24.12.2021.

У складу са актима и Правилником о изборима за органе и тијела ПКРС и подручних привредних комора започео је процес избора предсједника Подручне привредне коморе Бијељина.

Управни одбор Подручне привредне коморе Бијељина на сједници одржаној 23. децембра 2021. године усвојио је Одлуку о покретању поступка за избор предсједника Подручне привредне коморе Бијељина.

У складу са усвојеним одлукама, Изборна комисија Подручне привредне коморе Бијељина на сједници одржаној 24. децембра 2021. године донијела је Одлуку о роковима за спровођење кандидационог поступка за избор предсједника Подручне привредне коморе Бијељина, према којој кандидациони поступак за предлагање кандидата за предсједника Подручне привредне коморе Бијељина траје од 27.12.2021. до 17.01.2022. године.

Приједлог и изјава кандидата о прихватању кандидатуре се достављају на обрасцима Образац 3 - Пријава кандидата за председника ППК Бијељина и Образац 4 - Изјава о прихватању кандидатуре за председника ППК Бијељина

Уз пријаву кандидата и изјаву о прихватању кандидатуре прилаже се биографија кандидата, овјерена фотокопија дипломе о завршеном факултету и доказ о радном искуству у трајању од најмање 5 година на пословима са руководећим овлашћењима.

Пријаве кандидата са свом потребном документацијом достављају се лично у ППК Бијељина или путем поште најкасније до 17.01.2022. године.

Адреса: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БИЈЕЉИНА, Стефана Дечанског б.б. (АТЦ), 76300 Бијељина
Додатне информације могу се добити путем телефона број 055 240 460 или слањем упита на адресу електронске поште info@bn.komorars.ba.
Правилник о изборима, Одлука о покретању избора, Одлука о роковима за спровођење и обрасци могу се преузети на сљедећим линковима:


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder