Периодично оспосoбљавање возача


Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске врши периодично оспосбљавање возача моторних возила.

01.10.2021.

Обавештавају се лиценцирани превозници да је Завод за образовање одраслих Републике Српске дао одобрење Едукативном центру Привредне коморе Републике Српске да изводи редовно периодично оспособљавање возача мотроних возила.
 
Овим путем подсећамо да је Правилником о легитимацији и стручном оспособљавању возача моторног возила („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/17 и 101/18) прописана обавеза возачима да за време важења легитимације возача приступе редовном периодичном оспособљавању  у трајању од 35 наставних часова. Након оспособљавања стручна институција, која спроводи оспособљавање,  издаје  уверење о стручној оспособљености за превоз лица/ствари у друмском саобраћају - редовно периодично оспособљавање, које  представља  услов  за  продужење  легитимације возача.
 
Настава је планирана да се слуша једном годишње у трајању од седам наставних часова, а  настава се може организовати и у просторијама привредног друштва ако за то постоје услови и ако је обезбеђен минималан број кандидата. Настава се у већини случајева,  због заузетости кандидата,  одржава у дане викенда.
 
Како је Правилник објављен 2018. године, лако је закључити да је већ требало почети са периодичним оспособљавањем, како се не би десило да возачи са легитимацијама из 2018, 2019, 2020, па и 2021. године имају  проблем приликом  њиховог продужења.

Због тога препоручујемо лиценцираним превозницима да се обрате Едукативном центру Привредне коморе Републике Српске и искажу интерес за периодично оспособљавање својих возача. Едукативни центар ће организовати наставу у више градова Републике Српске, у зависности од интересовања превозника.

Све додатне инфромације могу да се добију од Драгослава Михајловића, секретара Удружења за саобраћај и везе у ПКРС на телефон број 066 234020.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder