Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа


Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа који је отворен до 25.08.2022. године.

10.08.2022.

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је дана 10.08.2022. године Јавни позив за за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП).
 
Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за МСП за сљедеће намјене:
 
- дигиталну трансформацију,
- техничке иновације,
- очување старих и умјетничких заната и домаће радиности,
- организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби
- организовање сајма, односно конференције.
 
За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000,00 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000,00 КМ.
 
Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.
 
Пројекти дигиталне трансформације морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.
 
Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и која претежну дјелатност имају из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.
 
Пројекти који за предмет имају техничку иновацију морају бити завршени пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000,00 КМ до 60.000,00 КМ. За овај подстицај могу се пријавити МСП која испуњавају опште услове и која имају претежну дјелатност такође из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33, као и из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.
 
Пројекти за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности морају бити нови пројекти, а суфинасирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ. Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.
 
Пројекти за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ. Могу се пријавити МСП која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП.
 
Пројекти за организовање сајма, односно конференције могу бити завршени и нови пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања за завршене пројекте и 80% од вриједности оправданих улагања за нове пројекте, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ. За овај подстицај могу се пријавити развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП, као и МСП која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.
 
Јавни позив објављен је дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“, односно до 25.08.2022. године.
 
Оквирну методологију за израду пројекта, као и обавезна документа: захтјев за додјелу подстицаја, изјаву о примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности, потребно је преузети са интернет странице Министарства привреде и предузетништва РС.
 
За додатне информације можете позвати на бројеве телефона: 051/338-909, 051/338-962 и 051 338 993, као и упутити електронску пошту на адресе: m.acimovic@mpp.vladars.net, s.pavlovic@mpp.vladars.net и b.djordjic@mpp.vladars.net.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder