Позив на инфо дане о споразумном вансудском финансијском реструктурирању


Инфо дан ће се одржати у петак 21.04.2023. године, са почетком у 11,00 часова у просторијама Подручне привредне коморе Бијељина
 

12.04.2023.

Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (ИФЦ), чланицом Групације Свјетске банке кроз Пројекат за рјешавање питања дуговања и престанак пословања на Западном Балкану који финансира Државни секретаријат за економске послове (СЕЦО) Владе Швицарске позива све заинтересоване привредне субјекте и предузетнике да присуствују инфо дану  на тему новог правног института дефинисаног Законом о споразумном вансудском финансијском реструктурирању.
 
Инфо дан ће се одржати у петак 21.04.2023. године, са почетком у 11,00 часова у просторијама Подручне привредне коморе Бијељина, адреса Стефана Дечанског бб, Бијељина
 
Поступак споразумног вансудског финансијског реструктурирања покреће се када привредно друштво или самостални предузетник осјети прве потешкоће у пословању и када оне пријете пословним неуспјехом, али прије него се финансијске тешкоће привредног друштва или предузетника развију до нивоа који захтјева покретање стечајног поступка. Споразумно вансудско финансијско реструктурирање је прва у низу мјера коју је могуће спровести уколико постоје предуслови за финансијску консолидацију, односно опоравак и одржив наставак пословања привредног друштва или предузетника.

Споразумно вансудско финансијско реструктурирање (СВФР) представља ефикасан механизам за привредна друштва и предузетнике који су се нашли у финансијским потешкоћама помоћу којег могу да редефинишу дужничке односе са повјериоцима, првенствено банкама, али и другим повјериоцима као што су добављачи роба и услуга. Привредна комора Републике Српске је према Закону о споразумном вансудском финансијском реструктурирању одређена као институционални посредник који проводи овај поступак путем овлашћених посредника, односно овлашћених физичких лица која на независан, неутралан и непристрасан начин управљају и воде овај поступак и посредују између дужника и повјерилаца.
За привредна друштва и предузетнике који су се нашли у финансијским потешкоћама је значајно да се поступак споразумног вансудског финансијско реструктурирања може окончати споразумом који може да обухвати једну или више слиједећих мјера:
Отплату дуга у ратама;
Измјену рокова доспјелости дуга;
Измјену висине каматних стопа или других услова кредита;
Уновчење или пренос имовине ради намирења потраживања;
Отпуст дуга;
Давање додатних средстава обезбјеђења;
Претварање потраживања у капитал, и
Друге мјере од значаја за реализацију финансијског реструктурирања.
Обавезни учесници поступка:
 
Привредно друштво/самостални предузетник (дужник) и најмање два повјериоца од којих је један банка или друга финансијска организација.
 
Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању (Службени гласник Републике Српске број: 99/20), све подзаконске акте донесене на основу предметног закона, Водич кроз споразумно вансудско финансијско реструктурирарање, те остале значајне информације о новом јавном овлашћењу Коморе можете пронаћи на линку: https://komorars.ba/sporazumno-vansudsko-finansijsko-restrukturiranje/
 
Најљубазније Вас молимо да, повратом на маил: scfr@komorars.ba, потврдите учешће на инфо дану, са посебном назнаком на локацију Бијељине.
За све додатне информације, можете контактирати Службу за правне послове Привредне комора Републике Српске, број телефона: 051/493-128.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder