Истраживање: „Остати или отићи из БиХ?“


У просторијама Факултета пословне економије Бијељина, одржана je промоција публикације и резултата истраживања под називом „Остати или отићи из БиХ?“

26.06.2023.

У просторијама Факултета пословне економије Бијељина, одржана je промоција публикације и резултата истраживања под називом „Остати или отићи из БиХ?“.

Ово истраживање провели су запослени на Факултету пословне економије Бијељина и Економског факултета Брчко, испитујући ставове и мишљења студената ова два факултета. У истраживању је учествовало око стотину студената оба факултета са свих година студија, 16,1 % студената са Факултета пословне економије Бијељина и 15,5 % студената са Економског факултета Брчко.

Професор др Весна Петровић, декан Факултета пословне економије Бијељина, казала је да је циљ истраживања на тему „Остати или отићи из БиХ?“ био да се добију детаљнији подаци о ставовима и мишљењима студената о условима живота у њиховим срединама, о условима студирања, као и о разлозима останка или одласка из БиХ.

-Главни закључци до којих смо дошли приликом истраживања тичу се предузимања адекватних мјера на факултетима за прилагођавање наставног плана и програма жељама студената. У истраживачкој анкети која је садржавала 30 питања дошло се до закључка да се интересовање студената помјера од класичних економских и теоретских наука и научних дисциплана ка дисциплинама пословне економије и пословној информатици. То је веома битна смјерница за факултет за даљи развој наставних планова и програма. Када је у питању наставак студија, нама је веома значајно да већина наших студената, на оба факултета жели наставити мастер студије на овим факултетима у веома великом проценту. По процентима, 37 одсто анкетираних младих људи жели да напусти нашу земљу, а главни разлози су брже запослење у иностранству и општа друштвено – економска сигурност. Ипак, веома смо изненађени и по ставовима младих људи јер много њих има и патриотски став, те да према њиховом мишљењу није толико тешко пронаћи посао овђе са адекватним знањима и вјештинама, као и да своју своју будућност виде на овим просторима“, истакла је Петровићева. Стеван Стевић, професор на Економском факултету Брчко, рекао да су сви свједоци да се из године у годину повећава број младих који одлазе у иностранство, првенствено због посла, као и бољих услова живота те да су  из тог разлога одлучили да проведу истраживање међу студентима на тему „Остати или отићи из БиХ?“.

Стеван Стевић, професор на Економском факултету Брчко, рекао да су сви свједоци да се из године у годину повећава број младих који одлазе у иностранство, првенствено због посла, као и бољих услова живота те да су  из тог разлога одлучили да проведу истраживање међу студентима на тему „Остати или отићи из БиХ?“.

-Ова студија се састоји из пет цјелина, а студенти су одговарали на 30 питања. Прва цјелина истраживања везана је за годину студија и успјех студената.  Веома је занимљиво да је највећи број студената рекао да је породица та која је утицала на њихов раст и развој, те да су им родитељи узор, што нас веома радује.  Други дио је везан за ставове студената о условима живота у Брчком и Бијељини, односно БиХ, као и услови студирања и како они оцјењују квалитет високог образовања у БиХ. За то можемо рећи да већина студената, њих 80 одсто сматра да су нам услови живота солидни, те  да су задовољни и углавном задовољни.  Већина је задовољна условима студирања, а када је у питању оцјена квалитета образовања у БиХ већина сматра да је студиј традиционалан и да је по мало досадан, а 20 одсто њих је одговорило да је модеран. Када је у питању опредељење студената остати или отићи, што је заправо и главни циљ студије, јесте да студенти који планирају да се запосле тражили би посао у приватном сектору, јер неки имају родитеље који су већ развили посао,  неки би покушали да траже запослење, али велики број би отишао у иностранство да потражи посао. Ја бих студентима савјетовао да остану и да покушају, јер никада није касно отићи“, закључио је Стевић.

Директорица Подручне привредна коморе Бијељина Славица Марковић истакла да је ова тема изузетно важна гдје је потребно дубље разумјети факторе који утичу на одлуку младих остати или отићи од којих су се економски, политички, друштвени фактори као и квалитет живота показали као најважнији у доношењу оваквих одлука.

Привредна комора Републике Српске идентификовала је три кључна изазова са којима се привреда суочава у овом тренутку, а процјена је да ће њихов утицај бити још израженији у предстојећем периоду. Један од кључних изазова је недостатак радне снаге, што је посљедица тренда исељавања становништва и миграција ка земљама Европске Уније,

Према извјештају Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2021. годину, незапосленост младих (15-24 године) у првој четвртини 2021. године износила је 40,4%, а у истом периоду 2020. године, тај проценат је износио 36%. Учешће жена и младих на тржишту рада је још увијек ниско, а стопа незапослености ове двије групе је значајно виша у односу на стопу незапослености мушкараца истих радних способности. Дуготрајна незапосленост је остала на високом нивоу, са око 75% од укупног броја незапослених који су у потрази за послом дуже од годину дана.


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder