Пројекат EU4AGRI као шанса за модернизацију у пољопривредно - прехрамбеном сектору


Пројекат EU4AGRI обухвата двије компоненте - бесповратну подршку инвестицијама и техничку помоћ у реализацији бесповратне подршке инвестицијама.

29.06.2023.

Пројекат „Подршка Европске уније за конкурентност пољопривреде и рурални развој у Босни и Херцеговини“ је иницијатива са циљем модернизације пољопривредно - прехрамбеног сектора, отварања нових и задржавања постојећих радних мјеста, као и пружања подршке опоравку од кризе проузроковане вирусом корона. Овај пројекат обухвата двије компоненте - бесповратну подршку инвестицијама и техничку помоћ у реализацији подршке инвестицијама.

Финансирање пројекта EU4AGRI примарно је обезбијеђено средствима Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (IPA). Вриједност пројекта је 20 милиона евра, уз заједничко суфинансирање од стране Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Чешке развојне агенције (CzDA).

Имајући у виду да путем јавних позива који се реализују у оквиру овог пројекта привредна друштва могу да остваре бесповратну финансијску подршку планираним инвестицијама и техничку помоћ у реализацији ове подршке, Подручна привредна комора Бијељина подржава ову иницијативу кроз правовремено информисање својих чланица о свим актуелним јавним позивима, као и промовисањем овог пројекта у привредној заједници јер он представља јединствену прилику за модернизацију производње и пословања и повећање улагања у пољопривредно – прехрамбеном сектору.

Када је ријеч о бесповратној подршци инвестицијама, планирано је укупно издвајање у вриједности од 14,8 милиона евра, усмјерено на конкурентност пољопривредно - прехрамбеног сектора у три области: инвестиције у примарну производњу и прерађивачке капацитете у циљу јачања тржишне ефикасности; јачање савјетодавних и стручних служби у циљу снажније размјене знања и развоја вјештина; јачање и диверсификација руралне економије.

Тренутно су отворена три јавна позива: Јавни позив за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи у БиХ; Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо – комуникационих технологија у пољопривредно - прехрамбени сектор и Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно - прехрамбених производа.

На простору Подручне привредне коморе Бијељина, до сада су бесповратна средства кроз овај пројекат обезбиједила привредна друштва: „Танасић“ д.о.о. Бијељина, „ЗП комерц“ д.о.о. Бијељина, „Млин Павловић“ д.о.о. Бијељина, ОПЗ „Агрофармер“ Јања,  „Смрчак“ д.о.о. Зворник, ОПЗ „Insieme“ Bratunac, ОПЗ „Agrofood“ Братунац, ОПЗ „Сребреница“ Сребреница и „Rankić company“ д.о.о. Сребреница. Средства су искориштена за набавку савремене опреме за производњу и повећање производних капацитета.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder