Посљедице глобалне кризе утичу на спољнотрговинску размјену регије Бијељина


Укупан обим спољнотрговинске размјене регије ППК Бијељина у првих шест мјесеци износио је 1,110 милијарди КМ 

08.08.2023.

Укупан обим спољнотрговинске размјене регије ППК Бијељина у првих шест мјесеци износио је 1,110 милијарди КМ док је у прошлој години износио 1,107 милијарди КМ што је за 0,19% више него у истом периоду претходне године.
Учешће регије у укупно оствареном извозу Републике Српске у првих шест мјесеци износи 16,65% односно 465,3 мил. КМ што је мање 3,47% у односу на исти период прошле године.
Увоз је износио 649,2 мил. КМ што је у односу на првих шест мјесеци претходне године више за 3,39% са оствареним учешћем у размјени Републике Српске од 18,30%.
 
Анализом размјене у првој половини 2023. године спољнотрговинска размјена Републике Српске има тенденцију пада од износу од 1,31% у односу на исти период прошле године.
Разлози за овакво стање могу се пронаћи у и даље негативном нивоу економске активности у земљама ЕУ, историјски ниском нивоу раста БДП-а на нивоу ЕУ у првој половини 2023 године, те уласка Њемачке у рецесију у првом кварталу текуће године.
У условима инфлације, увозне цијене су расле бржом стопом од извозних цијена, што је за посљедицу имало пад покривености увоза извозом.
Према макроекономским пројекцијама очекује се да би инфлација могла бити мања у другој половини 2023. године
 
Спољнотрговинска размјена по општинама регије Бијељина 01.- 06. 2023. године у 000 КМ
 
 
Општина
 
Увоз
 
Учешће у увозу
 
%
 
Извоз
 
Учешће у извозу
 
%
 
Покривеност
 
Увоз + Извоз
Бијељина 460.241 71,35 13,06 170.269 36,73 6,12 36,76 633.510
Угљевик 20.649 3,18 0,58 4.380 0,94 0,16 21,21 25.028
Зворник 109.311 16,84 3,08 222.155 47,92 7,98 203,23 331.466
Пелагићево 2.681 0,41 0,08 906 0,20 0,03 33,78 3.586
Милићи 4.124 0,64 0,12 8.021 1,73 0,29 164,51 12.145
Сребреница 12.209 1,88 0,34 23.943 5,16 0,86 196,11 36.152
Братунац 8.690 1,34 0,24 16.161 3,49 0,58 185,98 24.850
Власеница 11.231 1,73 0,32 4.411 0,95 0,16 39,27 15.641
Лопаре 2.219 0,34 0,06 6.203 1,34 0,22 279,51 8.423
Шековићи 573 0,09 0,02 5.232 1,13 0,19 912,90 5.805
Осмаци 152 0,02 0,00 120 0,03 0,00 79,11 272
Доњи Жабар 14.173 2,18 0,40 1.790 0,39 0,06 12,63 15.963
Укупно
 регија Бијељина
 
649.252
 
100
 
18,30
 
463.591
 
100
 
16,65
 
71,40
 
1.112.843
Укупно
Република Српска
 
3.548.137
     
2.784.413
   
78,48
 
6.332.550

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder