Објављен Јавни позив за подношење захтјева за покретање поступка иницијалне фискализације и субвенционисање троскова иницијалне фискализације прве групе обвезника фискализације


Рок за подношење пријаве је 17.06.2024. године.

18.04.2024.

На сајту Пореске управе, објављен је Јавни позив за подношење захтјева за покретање поступка иницијалне фискализације и субвенционисање трошкова иницијалне фискализације прве групе обвезника фискализације, чиме и званично почиње нови систем фискализације у Републици Српској за пореске обвезнике.

Рок за подношење пријаве је 17.06.2024. године.

Пријаве се подносе електронским путем посредством интернет странице Пореске управе Републике Српске (е-Услуге – Подношење пријава).

https://poreskaupravars.org/poreska-uprava-republike-srpske-danas-objavila-javni-poziv-za-prvu-grupu-obveznika-pocinje-novi-sistem-fiskalizacije-u-srpskoj

https://poreskaupravars.org/wp-content/uploads/2024/04/Poreska-plakat-A3-002.pdf

Предуслов за покретање поступка иницијалне фискализације је да порески обвезник са Пореском управом има закључен уговор о коришћењу Електронског сандучета Пореске управе и уговор са овлашћеним оператером фискалног система ради испоруке и постављања електронских фискалних уређаја.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder