Одржан састанак представника Привредне коморе Републике Српске и члана БФЦ евалуационог тима са БФЦ тимом града Бијељина


БФЦ сертификат унапређује рад администрације, развија механизме који су од користи инвеститорима, привреди, приватном сектору, али и грађанству.

18.04.2024.

У Градској управи Града Бијељина одржан је састанак представника Привредне коморе Републике Српске и члана БФЦ евалуационог тима са БФЦ тимом града, задуженим за имплементацију захтјева БФЦ стандарда.
Савјетник Градоначелника, Радослав Остојић, координатор БФЦ тима,  потврдио опредјељење Града Бијељина да имплементира захтјеве БФЦ стандарда, како би унаприједио рад општинске администрације и још једном потврдио статус града са повољним пословним окружењем.

БФЦ сертификат унапређује рад администрације, развија механизме који су од користи инвеститорима, приватном сектору, али и грађанству. Сам програм омогућава укључивање привреде у развојне процесе града и градске управе око унапређења привредног амбијента, кроз дјеловање Привредног савјета.
Састанку је присуствовала и директорица Подручне привредне коморе Бијељина и том приликом је договорено учешће и сарадња у раду Привредног савјета Града Бијељина.

Представљен је тим за евалуацију и оцјену града у овом процесу, начин рада и комуникације, у свим фазама процеса сертификације, те начин прикупљања, именовања и достављања документације на БФЦ СЕЕ е-платформу. Такође, евалуациони тим дао је основне препоруке за успјешну реализацију процеса сертификације.

Из Републике Српске 16 јединица локалних самоуправе посједује БФЦ СЕЕ сертификат, а Привредна комора Републике Српске је Технички секретаријат, надлежан за спровођење процеса сертификације и координацију главних актера у том процесу.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder