Оглас о продаји имовине Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају


Стечајни управник Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука објавио је оглас о продаји имовине.

12.10.2021.

Стечајни управник Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају објавио је оглас о продаји имовине. Више информација о продаји налази се у приложеном документу.

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine