Јавни позив- Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)


Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине, у сарадњи с Привредном Комором Републике Српске, Привредном/Господарском Комором Федерације Босне и Херцеговине и Привредном комором Брчко дистрикта БиХ, имплементира пројект под називом „Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)“

30.06.2023.

Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине, у сарадњи с Привредном Комором Републике Српске, Привредном/Господарском Комором Федерације Босне и Херцеговине и Привредном комором Брчко дистрикта БиХ, имплементира пројект под називом „Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)“, подржан у оквиру ''Green Recovery'' компоненте коју ГИЗ имплементира у име Њемачке владе, те објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)

Тема пројекта – идентификација најбољих и најпрофитабилнијих мјера енергетске ефикасности и представља значајан изазов за мала и средња предузећа.
Стога, пројект је намијењен малим и средњим предузећима (МСП) из Босне и Херцеговине које имају потребу и могућности за спровођењем мјера енергетске ефикасности у производњи.
Њихово планирање и провођење има за циљ првенствено редуцирати трошкове производних процеса, уклонити негативне ефекте на околину и омогућити ефикасније пословање, као и додатну вриједност за МСП и привреду у цјелини. 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder