Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза


Приједлог одлуке о привременој сузпензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба до 31.12.2024. године
 

26.07.2023.

Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине на сајту ''ЕКонсултације'' објавило је Приједлог одлуке о привременој сузпензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба до 31.12.2024. године.
 
Разлог за доношење Одлуке налази се у чињеници да су Законом о царинској тарифи (''Службени гласник БиХ, број 58/12) прописане, између осталих и привремене сузпензије и привремена смањења царинских стопа као и привремене мјере које усваја Савјет министара Босне и Херцеговине.

Робе које се обухваћене овим Одлукама су материјали и сировине које се сматрају репроматеријалом, а које се не могу набавити на домаћем тржишту.

Рок за коментаре је до 04.08.2024. године.

Приједлог преузмите овдје: 
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder